Tag Archives: exchange 2007

Remove disconnected Mailboxes on Exchange 2007

Posted on by .

In Exchange 2007 you can’t remove disconnected mailboxes from the GUI you can do this from the powershell.

Show the disconnected mailboxes on the server.

Get-MailboxStatistics | where-object { $_.DisconnectDate -ne $null } | Select DisplayName,MailboxGuid

Remove one disconnected mailbox.

Remove-Mailbox -Database -StoreMailboxIdentity -confirm:$false

To remove all mailboxes at ones we have to set a variable then give the command to cleanup disconnected mailboxes.

$users = Get-MailboxStatistics | where-object { $_.DisconnectDate -ne $null } | Select DisplayName,MailboxGuid

$users | ForEach { Remove-Mailbox -Database “Mailbox Database” -StoreMailboxIdentity $_.MailboxGuid -confirm:$false }

To remove all disconnected mailboxes on a server in every datastore use the following command.

$users = Get-MailboxStatistics | where-object { $_.DisconnectDate -ne $null } | Select DisplayName,MailboxGuid,Database$users | ForEach { Remove-Mailbox -Database $_.Database -StoreMailboxIdentity $_.MailboxGuid -confirm:$false }

 

 

Exchange 2003 to Exchange 2007

Posted on by .

Exchange Migratie van Exchnange 2003 naar Exchange 2007 in een ander Forest domein.

Indien je de volgende situatie is het een uitdaging dit te doen, in de Exchange 207 omgeving zijn de accounts los gekoppeld van de mailbox. Een andere bijkomstige factor is dat exmerge in Exchange 2007 niet meer ondersteund is (wel werkend te krijgen). Maar niet ondersteund betekend dit doen we ook niet meer. Des te leuker om even te kijken hoe gaat dit nu met powershell.